Tài chính Vi mô

Tổng kế hoạt động VietED MFI 2020

Chương trình Tài chính Vi mô VietED
Tiền thân là một Chương trình Tài chính Vi mô trực thuộc Quỹ hỗ trợ Hộ gia đình Thu nhấp thấp Phát triển Kinh tế (sau đây gọi tắt là Chương trình Tài chính Vi mô VietED) được thực hiện tất cả các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho các hộ gia đình, cá nhân có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật vì mục tiêu xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội của Nhà nước.

Kết quả hoạt động năm 2020:

 1. Chỉ số chính:
  • Hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế: phát triển các mô hình kinh tế cấp hộ gia đình, đa dạng hóa hoạt động tạo thu nhập; Nông nghiệp (45%), Buôn bán nhỏ (35%), Dịch vụ (15%), Tiêu dùng 5%.
  • Dư nợ: Tính đến  năm 2020. Dư nợ đạt 37.3 tỷ đồng. (Trong đó: Nghệ An 10.8, Bắc Giang 6.3, Ba Vì 6.7, Sóc Sơn 13.3)
  • Khách hàng vay vốn: 2.618 khách  hàng (Trong đó Nghệ An 822, Bắc Giang 457, Ba Vì 400, Sóc Sơn 939)
  • Huy động tiết kiệm 994 triệu (Trong đó Nghệ An 10.5 triệu, Bắc Giang 326 triệu, Ba Vì 211 triệu, Sóc Sơn 446 triệu). Dư nợ tiết kiệm Bắt buộc: 3.3 tỷ (Nghệ An 987 triệu, Bắc Giang 908 triệu, Ba Vì 490 triệu, Sóc Sơn 948 triệu)
 2. Cải thiện quy trình quản lý theo định hướng ISO 9001-2015: Thiết lập lại cụm, điểm giao dịch phù hợp với địa bàn hoạt động. Thẩm định khách hàng vay vốn qua 03 vòng bao gồm cả kiểm tra lịch sử hoàn trả trên hệ thống CIC. Thay đổi Hướng dẫn sản phẩm vốn vay, Quy trình cho vay, Thay đổi Quy trình và hợp đồng Cộng tác viên phù hợp với thực tế.
 3. Nâng cao năng lực khách hàng: Sử dụng vốn hiệu quả, mô hình kinh tế điển hình và có tác động xã hội (Chi nhánh Ba Vì có khách hàng đạt giải Doanh nhân Vi mô Citi 2019).
 4. Nâng cao năng lực Tổ chức, đội ngũ cán bô: Trong năm 2020, Quỹ tuyển dụng bổ sung thêm 06 cán bộ có trình độ và năng lực phù hợp với yêu cầu công việc được giao. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ của Tổ chức. Cử cán bộ tham gia các khóa hội thảo do các cơ quan Nhà nước tổ chức: Hội nghị tham dự Nghị đinh 93, Hội thảo tập huấn triển khai Cập nhật thông tin Quỹ trên Cổng thông tin Cơ sở dữ liệu do Bộ Nội vụ cấp.
 5. Hoạt động Kiểm tra giám sát, quản lý rủi ro: Tính đến 31/12/2020, Nhóm Kiểm soát nội bộ đã thu được tổng số tiền của Nhóm 5 và ngoại bảng: 296 triệu đồng.
 6. Thực hiện tốt văn bản của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp như Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, khách hàng khi thực hiện các giao dịch định kỳ, tăng cường và khuyến khích các giao dịch phi tiền mặt, phương thức hạn chế tiếp xúc trực tiếp, hạn chế nơi đồng người.
 7. Số hóa quy trình quản lý tín dụng, tiết kiệm: đang thử nghiệm ứng dụng thu phát vốn trên điện thoại di động, đang kết nối với ví điện tử (ViettelPay, Napas), không dùng tiền mặt nhằm thực hiện theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Kế hoạch hoạt động 2021

 1. Xây dựng Hệ thống nhận diện hình ảnh của Tổ chức
 2. Xây dựng hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Báo cáo Tài chính bao gồm cả hỗ trợ CN đúng hạn trên VMIS
 3. Tổ chức và duy trì hoạt động kiểm soát độc lập định kỳ toàn hệ thống VietED MFI
 4. Chỉnh sửa và áp dụng đánh giá quý cho Cán bộ
 5. Áp dụng ứng dụng không dùng tiền mặt trên điện thoại, máy tính
 6. Rà soát quy trình quản lý nội bộ và độc lập của hệ thống VietED MFI phù hợp với văn bản pháp lý và nội bộ
 7. Nâng cao năng lực tổ chức: Cán bộ quản lý, Cán bộ Tín dụng, Kiểm soát Nội bộ 3 tháng/lần
 8. Kiểm tra và giám sát tuân thủ về nghiệp vụ định kỳ tại các chi nhánh
 9. Hoàn thành mục tiêu cấp phép Đăng ký VietED MFI độc lập
 10. Tổ chức giải quyết nợ quá hạn và công tác xóa nợ trình Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt hàng quý
 11. Nâng cao năng lực huy động tiết kiệm nhỏ từ Khách hàng vay vốn
 12. Mở rộng địa bàn hoạt động: 01 Chi nhánh mới bằng nội lực, hợp tác

 

 

Related posts

Leave a Comment