Việc làm tại Sơn La

M7 MFI Tuyển dụng Cán bộ Tín dụng tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Tháng 12 năm 2020 VietED ký hợp đồng hợp tác với Tổ chức M7 MFI và Chương trình Tín dụng Tiết kiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Yên nhằm mở rộng hoạt động của Tổ chức Tài chính Vi mô M7 – M7 MFI dựa trên nền tảng khách hàng và cán bộ của Chương trình Dự án Tài chính Vi mô tại huyện do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Yên quản lý.

Một trong những hoạt động quan trọng nhất đó là rà soát và tuyển dụng đội ngũ cán bộ giúp cho M7 MFI bổ sung cán bộ có đầy đủ phẩm chất và năng lực quản lý hoạt động tại huyện Phù Yên. VietED MFI tìm kiếm ứng ứng viên tại huyện Phù Yên – Sơn La năng động, yêu thích công việc cộng đồng tham gia dự kỳ thi tuyển dụng vào Tổ chức M7 MFI theo THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG tại đường link sau đây:   TẢI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

From: Tư vấn trưởng VietED MFI