Tổ chức, Chức năng Nhiệm vụ và Kinh nghiệm tổ chức

1. Lĩnh vực hoạt động:

Với địa bàn hoạt động toàn quốc, Quỹ VietED trọng tâm hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình Việt Nam, thông qua việc nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các kinh nghiệm, mô hình sản xuất hiệu quả nhằm phát huy vai trò quan trọng của kinh tế hộ gia đình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế:

– Vận động tài trợ, tìm kiếm các nguồn đầu tư, kết nối nguồn tài chính đến với các hộ gia đình thu nhập thấp và doanh nghiệp vi mô thông qua hoạt động tài chính vi mô.

– Thực nghiệm, đánh giá và nhân rộng các mô hình mang tính bền vững trong lĩnh vực kinh tế vi mô và phát triển nông nghiệp như tạo sinh kế mới, phát triển kỹ năng kinh doanh, hỗ trợ tài chính, kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản.

– Tập huấn nâng năng lực, cung cấp tài liệu trong lĩnh vực tài chính vi mô, dịch vụ phát triển kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm và ngư nghiệp nhằm giúp sử dụng vốn vay hiệu quả, phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

Quỹ VietED được tổ chức một cách khoa học và tuân theo quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả trong hoạt động quản lý.
– Hội đồng sáng lập Quỹ (05 người);
– Hội đồng quản lý Quỹ (05 người);
– Ban điều hành (04 người: Giám đốc, Quản lý Hoạt động, Quản lý Đào tạo, Kế toán trưởng);
– Ban kiểm soát (02 người); Chi nhánh (04 người).

3. Kinh nghiệm Tổ chức:

Một số Kinh nghiệm của VietED

TT    Tên dự án Đối tác chính Thời gian
Trước năm 2011 (Do những người sáng lập, cán bộ chủ chốt và chuyên gia VietED thực hiện)
1 Dịch vụ tài chính vi mô cho người có thu nhập thấp Tại Thanh Hóa
Tại Hà Nội
Tại Bắc Ninh
Tại Thái Bình
Năm 1995
Năm 2003
Năm 2007
Năm 2010
2 Tư vấn, đào tạo và xây dựng “Mô hình nâng cấp hệ thống quản lý và điều hành Quỹ phát triển phụ nữ Hà Tĩnh” Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. 2009 – 2010
3 Hợp phần tín dụng/tài chính vi mô trong khuôn khổ dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng. ADCOM 2009 – 2010
4 Đào tạo về Giáo dục tài chính cho các hộ dân là thành viên/khách hàng của các tổ chức Tài chính Vi mô tại Việt Nam Citi Foundation 2009 – 2010
5 Kỹ năng kinh doanh và tạo sinh kế người dân khu vực ven biển vùng ảnh hưởng của biến đối khí hậu tại Thái Bình, Nam Định và Khánh Hòa Trung tâm bảo tồn sinh vật biển – MCD 2009 – 2010
6 Tăng cường năng lực các tổ chức cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho một số xã nghèo của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tổ chức CSeesd 2009
7 Tư vấn xây dựng và quản lý phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm: Cam Vinh tại tỉnh nghệ An, Vải thiều Lục Ngạn tại tỉnh Bắc Giang Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2009 – 2010
Từ năm 2011 đến nay
8 Triển khai dự án Tài chính vi mô VietED nhằm phát triển nguyên liệu dứa bền vững tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ An Công ty Nafoods 2011 – nay
9 Tư vấn nâng cao năng lực cho Chương trình Bàn Tay Vàng tại Cần Thơ trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực làm kinh tế cho phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” (Dự án phối hợp giữa Tổ chức Cứu trợ trẻ em Toàn cầu và Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Cần Thơ thực hiện). Tổ chức cứu trợ trẻ toàn cầu (SC) 2011 – nay
10 Tư vấn nhằm cải thiện năng lực cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh Thanh Hóa mảng phát triển sản phẩm, hệ thống quản lý thông tin, marketing trong khuôn khổ dự án “Chính thức hóa tổ chức tài chính vi mô” do ABD tài trợ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh Thanh Hóa, ADB 3/2012 – nay
11 Phối hợp triển khai dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý: chè Shan Tuyết của huyện Mộc Châu tại ỉnh Sơn La, Quế của huyện Văn Yên tại tỉnh Yên Bái, Gà đồi của huyện Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam 2011 – nay
12 Tập huấn Tín dụng nông thôn cho Dự án phát triển Nông thôn Miền tây Nghệ An (VIE/028) LuxDev 2012-2013
13 Đánh giá mức tiếp cận dịch vụ tín dụng của các hộ gia đình và doanh nghiệp làm du lịch tại tỉnh Quảng Nam ILO 2012
14 Đánh giá nhu cầu vốn vay trồng rau màu nhóm đồng quả lý Dự án quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2 GIZ 2012
15 Tập huấn định hường nghề nghiệp và Khởi sự kinh doanh cho đối tượng hưởng lợi của dự án Phòng chống buôn bán người tại Thái Nguyên UNIAP 2013
16 Tập huấn tín dụng Nông thôn cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng (Agribank) VIE/029 – LuxDev 2013
17 Đánh giá tác động vốn vay IFAD Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Cao Bằng VIE/029 – LuxDev 2013
18 Tư vấn đánh giá chuyển đổi Chương trình Tài chính vi mô Cesvi Sóc Sơn Hội liên hiệp Phụ nữ Sóc Sơn 2013