Tiết kiệm

Sản phẩm tiết kiệm:

  1. Tiết kiệm Bắt buộc/Tiết kiệm Thường xuyên là loại hình Tiết kiệm gắn liền với vốn vay, tức là khi tham gia vay vốn là phải tham gia tiết kiệm. Tiết kiệm Bắt buộc cung cấp một loại dịch vụ tiết kiệm mang tính thường xuyên liên tục, thời hạn dài, có tính linh hoạt thấp, nghĩa là cho phép thành viên có thể gửi vào và rút ra khi thôi tham gia vay vốn hoặc trường hợp rủi ro đặc biệt.
  • Dịch vụ tiết kiệm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tuỳ theo diễn biến thị trường và tình hình hoạt động thực tế cũng như những quy định của pháp luật.
  • Tiết kiệm Bắt buộc/Tiết kiệm Thường xuyên có mục đích giúp Người vay có thói quen tiết kiệm tốt
  • Giúp Người vay tích luỹ một khoản tiền nhằm đối phó với những rủi ro và sử dụng cho các mục đích có thể dự tính được trong tương lai đồng thời vẫn cho lãi cao.

Quy mô tiết kiệm:

  • Thành viên gửi số tiền tiết kiệm nhỏ định kỳ hàng tháng.
  • Mức gửi hàng tháng là 50.000 đồng.
  • Mức gửi hàng tuần là 20.000 đồng.
  • Mức gửi hàng quý là 150.000 đồng.
  • Người vay có thể cam kết đóng số tiền bắt buộc hàng tháng cao hơn, tuy nhiên phải đảm bảo số tiền tối thiểu là 50.000 đồng/tháng hoặc 20.000 đồng/tuần, 150.000 đồng/quý.