Products

 1. Sản phẩm vốn vay:

Các sản phẩm vốn vay giới thiệu sau đây được thiết kế cho các hộ gia đình có các loại hình kinh tế khác nhau, khuyến khích người vay có nhiều hoạt động tạo thu nhập và thu nhập đều và ổn định, thời hạn vay vốn tối đa là 18 tháng.

 • Các loại sản phẩm vốn vay cho đối tượng này gồm có:
  • Vốn vay trả tháng: Vốn vay 12 tháng, Vốn vay 14 tháng, Vốn vay 18 tháng;
  • Vốn vay trả tuần: Vốn vay Tiểu thương, Vốn vay Rau màu;
  • Vốn vay trả quý: Vốn vay Trồng Dứa, Sản xuất Nông nghiệp;
 • Các loại sản phẩm vốn vay này có mối quan hệ bổ sung lẫn nhau để thoả mãn những nhu cầu tài chính khác nhau của người vay. Tuy vào nhu cầu và khả năng hoàn trả của Người vay mà có thể lựa chọn sản phẩm vốn vay phù hợp.
 • Khi tham gia vay vốn, người vay đồng thời phải tham gia sản phẩm Tiết kiệm Thường xuyên.

Tiêu chí lựa chọn:

 • Hộ gia đình thu nhập thấp có nhu cầu vay vốn;
 • Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương và một số thành viên sinh sống tại địa phương liên tục trong 12 tháng vừa qua;
 • Tuổi từ 18-60;
 • Không có nợ nần hoặc lịch sử hoàn trả xấu;
 • Không có tệ nạn xã hội hay buôn bán các loại hàng hóa phi pháp;
 • Mỗi gia đình chỉ đ­ược 1 ngư­ời tham gia vay vốn;
 • Có lịch sử vay trả tốt, cụ thể là trong 01 chu kỳ vay vốn vừa qua, bản thân không chậm trả, nhóm không chậm trả.
 1. Sản phẩm tiết kiệm:
 • Tiết kiệm Bắt buộc/Tiết kiệm Thường xuyên là loại hình Tiết kiệm gắn liền với vốn vay, tức là khi tham gia vay vốn là phải tham gia tiết kiệm. Tiết kiệm Bắt buộc cung cấp một loại dịch vụ tiết kiệm mang tính thường xuyên liên tục, thời hạn dài, có tính linh hoạt thấp, nghĩa là cho phép thành viên có thể gửi vào và rút ra khi thôi tham gia vay vốn hoặc trường hợp rủi ro đặc biệt.
 • Dịch vụ tiết kiệm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tuỳ theo diễn biến thị trường và tình hình hoạt động thực tế cũng như những quy định của pháp luật.
 • Tiết kiệm Bắt buộc/Tiết kiệm Thường xuyên có mục đích giúp Người vay có thói quen tiết kiệm tốt
 • Giúp Người vay tích luỹ một khoản tiền nhằm đối phó với những rủi ro và sử dụng cho các mục đích có thể dự tính được trong tương lai đồng thời vẫn cho lãi cao.

Quy mô tiết kiệm:

 • Thành viên gửi số tiền tiết kiệm nhỏ định kỳ hàng tháng.
 • Mức gửi hàng tháng là 50.000 đồng.
 • Mức gửi hàng tuần là 20.000 đồng.
 • Mức gửi hàng quý là 150.000 đồng.
 • Người vay có thể cam kết đóng số tiền bắt buộc hàng tháng cao hơn, tuy nhiên phải đảm bảo số tiền tối thiểu là 50.000 đồng/tháng hoặc 20.000 đồng/tuần, 150.000 đồng/quý.