Chuỗi giá trị Tài chính Vi mô

Chuỗi giá trị Dứa Quỳnh Lưu

Ngày 25/3/2015, Quỹ VietED tổ chức cho đối tác là tổ chức Rabobank – Hà Lan thăm mô hình Dứa tại Chi nhánh Quỳnh Lưu – Nghệ An. Tham gia hoạt động này có Quỹ VietED: Bà Đinh Thị Ánh Tuyết chủ tịch hội đồng quản lý quỹ, Ông Nguyễn Thanh Hà Giám đốc quỹ VietED, Đại diện Hiệp Hội Dứa Quỳnh Lưu, Tổ chức Rabobank Hà Lan: bà Hà Thủy Trường An. Bên cạnh việc đưa bà Hà An đi thăm các mô hình dứa, tham quan buổi thu vốn định kỳ của Quỹ, thì hiệp hội dứa và quỹ VietED cũng có buổi làm việc tại văn phòng quỹ VietED chi nhánh Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trong buổi làm việc đó các thành viên hiệp hội dứa đã chia sẻ những thuận lợi,khó khăn cũng như cơ hội thách thức trong sự nghiệp phát triển nghề dứa. Trong buổi làm việc với các thành viên Hiệp hội Dứa Quỳnh Lưu, bà Hà An nhiệt tình chia sẻ mô hình Hợp tác xã khoai tây rất thành công từ 140 năm nay. Mô hình này đã thành công trong việc tập hợp người nông dân, người nông dân làm chủ từ khâu trồng, bán, chế biến các sản phẩm từ khoai tây.

Kết thúc buổi làm việc, bà Hà An và những người đứng đầu quỹ VietED đã cùng thảo luận các vấn đề tại vùng dứa Quỳnh Lưu qua chuyến thăm để tìm ra giải pháp can thiệp và hỗ trợ người dân trồng dứa nơi đây từng bước tháo gỡ những khó khăn trong tương lai.

Related posts

Leave a Comment